Lär av Danmarks misstag om arbetskraftsinvandringen

Sanningen är att arbetskraftsinvandringen är en vinst för Sverige. Det är människor som kommer hit för att utföra jobb som annars inte blir gjorda, de uppbär inga bidrag och de bidrar med skatteintäkter. Att de skulle utgöra det stora integrationsproblemet är det nog få som kan argumentera trovärdigt för.”

Idag fick jag möjlighet att skriva en gästledare i ATL. Temat var regeringens märkliga krig mot den samhällsekonomiskt viktiga arbetskraftsinvandringen.

Jag poängterar både att arbetskraftsinvandringen är en viktig rekryteringsventil för företagen och samtidigt en vinst för Sverige i form av skatteintäkter. Dessutom går Sverige i otakt med grannländer som Danmark där man överger tidigare begränsningar till förmån för mer liberala system, helt enkelt för att det behövs för näringarna.